Als ik in je ogen kijk, zie ik de krijger in jou in mij weerspiegeld.

Daar is Liefde, Grootsheid, God!

Het Pad van de Krijger

Volgens de oeroude wijsheid van de Laika, de sjamanen uit de Andes en het Amazonegbied, kunnen wij het pad van de krijger volgen zodra wij bewustzijn hebben over de vier waarnemingsniveaus.*

  • Het niveau van de fysieke wereld, de vorm, ons lichaam. Symbool: de slang.
  • Het niveau van de persoonlijkheid, het ego; gedachten, emoties, handelingen. Symbool: de jaguar.
  • Het niveau van de ziel; passie, intentie, dromen, intuïtie, helderweten, zien en voelen. Symbool: de kolibrie.
  • Het niveau van de Geest, God/Godin, de Zijnsgrond, het Universum. Symbool: de adelaar.

Vanuit een groot bewustzijn kennen we al deze niveaus vanuit eigen ervaring. Een diep weten en herkennen van de werkelijkheid! Alle werkelijkheden zijn van evenveel waarde en met elkaar verbonden.

Door af te stemmen op de impulsen vanuit je ziel en de energie van de Geest, worden jouw persoonlijkheid en lichaam instrumenten om tot je bestemming te komen. Voor velen reikt het bewustzijn niet verder dan wat het ego denkt te zijn en wat het vanuit de persoonlijke wil denkt te moeten doen. Het ego ontwikkelt zich zo aldoende binnen de duale velden van lust en onlust, goed en fout, pijn en vreugde, ziekte, gezondheid etc.

Op den duur is louter (over)leven vanuit de persoonlijkheid niet meer bevredigend en zul je de roep van de ziel gaan horen met de uitnodiging om de te krappe jas uit te trekken. Het zogenaamde houvast van je persoonlijkheid heb je te offeren, zodra je af gaat stemmen op het ruimere perspectief van de ziel en de Geest!

Het Pad van de Krijger vraagt om volledige bereidheid om je hart te volgen en koers te houden!

webfoto UrzienaDit gaat alleen vanuit een diep verlangen om verbonden te ZIJN met de hemel en de aarde. Vanuit deze verticale lijn zal je ruimte, vrijheid, grootsheid en onvoorwaardelijke Liefde ervaren naar alles wat is! Hierdoor zullen ook relaties in een ander perspectief komen te staan. Vanuit echt contact en het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen pijn zal de ander als heldere spiegel voor jou de grootste leermeester zijn. Wetend dat je de ander nooit zal kunnen bezitten en je elke keer weer op eigen grond jouw unieke pad hebt te volgen.

Het Pad van de Krijger vraagt veel moed om alles wat jou niet meer dient telkens weer los te laten en je over te geven aan de Goddelijke Wil. Ook vraagt het voortdurend de bereidheid om te volgen wat zich van binnenuit aandient. Impulsen en gevoelslagen vanuit de diepe en ook nog onbekende lagen van wie jij in wezen bent.

Je lichaam is hiervoor een enorm mooi en betrouwbaar instrument om jou direct bij jouw waarheid te brengen. Naarmate je meer bewustzijn krijgt en vanuit volledige aandacht jezelf blijft volgen, zal je ook steeds meer gaan voelen wat nog niet geheeld is.

Je gaat beseffen, dat ALLES van wat jij in je draagt een afspiegeling is van het Universum! Daarin ligt de enorme uitdaging om je ZELF op alle lagen te leren kennen en in liefde te omarmen. Eenmaal afgestemd op de ziel door trouw te zijn aan het goddelijk pad zal je je lichaam als vanzelf helen.

Je gaat openstaan voor het onmogelijke en voelt je gedragen door Moeder Aarde. Vanuit de totale overgave aan de Spirit weet je dat ALLES klopt, precies zoals het is!

Je hoeft alleen nog maar de energie te volgen die door je heen wil stromen en je gevoel en intuïtie te vertrouwen. Los van iedereen!

Het is geen gemakkelijk pad. Het vraagt telkens weer de bereidheid om ALLES welkom te heten wat er is en datgene los te laten waar het EGO nog aan hecht. Maar je zult wél thuiskomen, op eigen grond. Toenemende synchroniteit, vertrouwen en rust ervaren.  En... je gedragen voelen door de Bron van oneindige onvoorwaardelijke Liefde.

* Met dank aan Alberto Villoldo, auteur van De hoeders van de aarde. Over de vier inzichten.